overlay

Görev Tanımımız


Görevin Amacı:

 Müdürlük Makamının görüşmelerini düzenleyerek düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak.

 

Temel İş ve Sorumluluklar:

1- İl Sağlık Müdürünün günlük randevularını düzenlemek.

2- İl Sağlık Müdürünün yazışmalarını yürütmek.

3-İl Sağlık Müdürünün her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

4- İl Sağlık Müdürünün yurtiçi ve yurtdışı programlarında uçak biletlerini, katılım ve konaklama bilgilerini düzenlemek.

5- İl Sağlık Müdürü ile bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

6-Makama gelen davetiyeleri, toplantı programı v.b. İl Sağlık Müdürüne arz etmek ve takibini yapmak.

7-Kullanımında bulunan tüm demirbaşı hasara karşı korumak, yerinde ve ekonomik olarak kullanmak.

 8- İl Sağlık Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.